• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

رابطه_چشم_با_هوش

07ژوئن
مردمک بزرگتر، هوش بیشتر

مردمک بزرگتر، هوش بیشتر

تحقیقات محققان در آزمایشگاه انستیتوی فناوری جورجیا نشان می‌دهد که اندازه پایه مردمک با میزان هوش افراد ارتباط نزدیکی دارد. همانطور که توسط آزمون‌های استدلال، توجه و حافظه اندازه‌گیری شد هرچه مردمک‌ها بزرگتر باشند، فرد از هوش بالاتری برخوردار می‌شوند.