• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

دیوید_دو_شومن

19آگوست
روزی برای تماشا

روزی برای تماشا

امروز ۱۹ آگوست (۲۹ مرداد) در تقویم بسیاری از کشورهای جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نام‌گذاری شده است. ایده‌ نام‌گذاری این مناسبت جهانی به سال ۲۰۱۰ باز می‌‌گردد. این روز به علت اختراع «داگروتایپ»، روز جهانی عکاسی لقب گرفته است. «داگروتایپ» ( daguerréotype) ، نخستین روش موفق در ثبت عکس‌های دائمی و استفاده تجاری […]