• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دیوارکشی_مرز_کانادا

28جولای
ماکسیم برنیر رهبر حزب مردم کانادا می گوید مرزها را دیوار می کشد

ماکسیم برنیر رهبر حزب مردم کانادا می گوید مرزها را دیوار می کشد

رهبر حزب مردم کانادا گفته است در صورت پیروزی در انتخابات قصد دارد تعداد ورود مهاجران و پناهندگان به کشور را کاهش دهد. او قصد دارد مرزهای کانادا و آمریکا در کبک را دیوار بکشد. برخلاف دیدگاه جاستین ترودو هدف او سخت تر کردن شرایط ورود به کانادا برای پناهندگان غیر قانونی است. او گفت […]