• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دیتینگ

19دسامبر
سوء استفاده جنسی از طریق اپلیکیشن دیتینگ

سوء استفاده جنسی از طریق اپلیکیشن دیتینگ

بنا به گزارش پلیس «لاوال»، مردی با استفاده از اپلیکیشن دیتینگ «بادو» اقدام به سوء استفاده جنسی و ضرب و جرح زنی که با اوقرار ملاقات داشته، کرده است.   پلیس معتقد است این مرد قربانیان دیگری نیز داشته است و از قربانیان احتمالی می‌خواهد با پلیس تماس بگیرند. مجرم در حال حاضر به صورت […]