• برابر با : Monday - 27 September - 2021

دکمه_آسانسور_ضد_باکتری

22دسامبر
دکمه آسانسور آنتی باکتری ساخته شد

دکمه آسانسور آنتی باکتری ساخته شد

آسانسورهای اماکن عمومی کبک  به زودی مجهز به دکمه آسانسور ضد باکتری می‌شوند دکمه آسانسور جدید ضد باکتری  با هدف استفاده در مکان‌های عمومی مثل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های مسکونی و تجاری، جهت کاهش شیوع ویروس توسط یک شرکت کبکی ساخته شده است. شهردار کبک درباره اختراع جدید گفت: «در حالی که ما […]