• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دو_ماه_به_دور_زمین_می_گردند

07مارس
دو ماه دور زمین می گردند!

دو ماه دور زمین می گردند!

ماه جدید داریم! اما این ماه آنقدر كوچك است كه احتمال می رود به مدت ۳ سال است که از وجودش بی خبر بودیم. زمین یک قمر دائمی به نام ماه دارد و مدت ۴٫۴۶ میلیارد سال است که با هم همسایگی دارند. اخترشناسان كاتالینا كه با انتشار خبر و فیلمی در توئیت خود اعلام […]