• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دو_زن_تنها_در_قطب_شمال

09مارس
اقامت یک‌ساله دو زن تنها در قطب شمال

اقامت یک‌ساله دو زن تنها در قطب شمال

 «سونیوا سوربی» و «هیلده فالون»، برای انجام مطالعات اقلیمی به این مجمع الجزایر رفته بودند که محدودیت‌های سفری دوران کرونا باعث شد تا کشتی حامل دوستان، خانواده و شرکای علمی آنان نتواند برای بردنشان به قطب بیاید.