• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دوچرخه_سواری

08ژوئن
اتفاقی رنگارنگ در خیابان‌های تورنتو

اتفاقی رنگارنگ در خیابان‌های تورنتو

این تابستان قرار است با مناظر جذاب و دیدنی در مسیر‌های دوچرخه‌سواری در تورنتو مواجه شوید چرا که این مسیر‌ها به کمک هنرمندان هنر گرافیتی (هنرخیابانی) جلوه‌ای تازه به خود خواهند گرفت.