• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دولت_فدرال_کانادا

11آوریل
رضایت از دولت فدرال در دوران همه گیری

رضایت از دولت فدرال در دوران همه گیری

کووید-۱۹ چیزهای زیادی را در کانادا تغییر داده است؛ اینکه ما زندگی روزمره خود را چگونه می گذرانیم و در مورد افرادی که کشور را می گردانند چه احساسی داریم. به اعتقاد بسیاری از کانادایی ها همه گیری کووید-۱۹ باعث شده است که رابطه آنها با دولت فدرال بهبود یابد. هر چند، در برخی استان […]