• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

دولت_ترکیه

18اکتبر
کانادا، فروش سلاح به ترکیه را متوقف کرده است

کانادا، فروش سلاح به ترکیه را متوقف کرده است

روز سه شنبه کانادا اعلام کرد به دنبال حمله ترکیه به شمال سوریه، این کشور مجوز صادرات جدید اسلحه به ترکیه را موقتا متوقف کرده است. در بیانیه ای کتبی، سخنگوی دولت مجددا اظهار داشت کانادا اقدام نظامی ترکیه را محکوم می کند. اقدامی که رئیس جمهور رجب اردوغان می گوید برای ایجاد منطقه پیشگیری […]