• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

دولت_اقلیت

24اکتبر
جاستین ترودو: ائتلاف نمی کنیم

جاستین ترودو: ائتلاف نمی کنیم

ترودو با برگزاری اولین کنفرانس خبری پس از پیروزی در انتخابات گفت برای پیشبرد اهداف مشترک با دیگر احزاب از جمله بلوک کبکوآ همکاری خواهد کرد. نخست وزیر ائتلاف حاکم را رد کرد و گفت کابینه جدید دولت اقلیت او همانند کابینه قبلی برابری جنسیتی خواهد داشت و در روز ۲۰ نوامبر سوگند یاد خواهد […]