• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دوستی_حیوانات_با_انسان

31اکتبر
سگ، قدیمی‌ترین دوست انسان

سگ، قدیمی‌ترین دوست انسان

درک تاریخچه تکامل سگ‌ها به شناخت بهتر تکامل انسان کمک می‌کند در مطالعه‌ای که روی دی‌‌ان‌ای سگ‌ها انجام شده، نشان می‌دهد که تنوع زیادی از گونه‌های سگ از زمان پایان آخرین عصر یخبندان، حدود ۱۱ هزار سال پیش وجود داشته است. مطالعه‌ای که توسط تیمی از محققان موسسه «فرانسیس کریک» در لندن روی دی‌ان‌ای سگ‌ها […]