• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دوز_دوم_واکسن

09می
در صورت تغییر استان، می‌توانید دوز دوم را دریافت کنید

در صورت تغییر استان، می‌توانید دوز دوم را دریافت کنید

سیاری از کانادایی‌ها که پس از دریافت اولین دوز واکسن کرونا برای کار یا دلایل دیگر به استان دیگری می‌روند، این سوال برایشان مطرح است که چگونه می‌توانند مراحل بعدی واکسیناسیون خود را تکمیل کنند.