• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دوزبانگی_در_کانادا

19دسامبر
افزایش دو زبانه های ۵ تا ۱۷ ساله در کانادا

افزایش دو زبانه های ۵ تا ۱۷ ساله در کانادا

سه سال پیش، ۱۷٫۹ درصد از کانادایی ها گفتند که می توانند هم به زبان فرانسوی و هم به انگلیسی مکالمه کنند، یعنی بالاترین درصد ثبت شده در کانادا؛ همچنین داده ها نشان می دهند که افراد جوان نسبت به افراد مسن احتمال بیشتری هست که دو زبانه باشند یا دوزبانه بشوند. بنابر گزارش مرکز […]