• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دوریان

11سپتامبر
دوریان: بیش از صدهزار خانه در خاموشی

دوریان: بیش از صدهزار خانه در خاموشی

پس از طوفان دوریان بیش از صد هزار خانه در منطقه مریتایمز به برق دسترسی ندارند. نخست وزیر ترودو به همراه وزرای امنیت عمومی و دفاع روز سه شنبه در هالیفاکس حضور داشتند. سه روز پس از طوفان دوریان هنوز ده ها هزار خانه مسکونی و کسب و کار در منطقه مریتایمز به برق دسترسی […]