• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دورکار_شدن_کارمندان_شاپیفای_کانادا

14مارس
کارمندان Shopify دورکار می شوند

کارمندان Shopify دورکار می شوند

از آنجا که شیوع ویروس COVID-19 همچنان در حال گسترش است، شاپیفای (Shopify)، شر کت تجارت الکترونیکی، شر کت تجارت الکترونیکی چند ملیتی کانادایی مستقر در اتاوا از کارمندان خود خواست که از هفته آینده وظایف اداری خود را به صورت دورکاری در منزل انجام دهند. این غول تجارت الکترونیکی گزارش داد که از روز […]