• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دورکاری_و_مالیات_کمتر

27جولای
دورکار باشید، مالیات کمتری می‌پردازید

دورکار باشید، مالیات کمتری می‌پردازید

احتمال دارد صدها هزار کانادایی که در دوران همه گیری کرونا دورکار هستند، از کاهش مالیات برخوردار شوند. کارشناسان امور مالیاتی از دولت می‌خواهند تا تکلیف قوانین مربوط به کاهش مالیات دور کاری را روشن کند. کاهش مالیات دورکاری با نام «فضای کار در خانه» معرفی می‌شود. به طور معمول، مطالبه کاهش مالیات برای دورکاران […]