• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دوركاری_كاركنان_گوگل

29جولای
كاركنان گوگل همچنان دوركار مي‌مانند

كاركنان گوگل همچنان دوركار مي‌مانند

شرکت «گوگل» قصد دارد دورکاری کارکنانش را تا ماه جولای سال آینده تمدید کند. یکی از سخنگویان این شرکت می‌گوید، گزینه کار از منزل به صورت داوطلبانه و برای کسانی در نظر گرفته مي‌شود که به حضور آنها در دفتر نیازي نیست. این شرکت فناوری حدود ۱۵۰۰ کارمند شامل مهندسان، کارشناسان حوزه رهبری فروش و […]