• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

دورا_مار

30اکتبر
یک نقاشی پیکاسو از جنگ جهانی دوم در کانادا به حراج گذاشته خواهد شد

یک نقاشی پیکاسو از جنگ جهانی دوم در کانادا به حراج گذاشته خواهد شد

نقاشی هنرمند اسپانیایی، پابلو پیکاسو ماه آینده در تورنتو به حراج گذاشته خواهد شد. انتظار می رود که این اثر هنری که در طول جنگ جهانی دوم در پاریس نقاشی شده است، با بالاترین مبلغی که تاکنون برای یک اثر هنری بین المللی در کانادا پرداخت شده، به فروش برسد. این نقاشی “Femme au chapeau” […]