• برابر با : Monday - 21 June - 2021

ده_کشور، زنان، سفر، تنهایی، حقوق_زنان، worst_countries

25آوریل
ده کشوری که زنان نباید تنهایی به آنها سفر کنند

ده کشوری که زنان نباید تنهایی به آنها سفر کنند

به طور کلی، زنان بیشتر از مردان، سفر را دوست دارند و بیشتر خود را درگیر مسائل برنامه ریزی سفر می کنند.  ۷۵% تصمیمات سفر را زنان می گیرند و  بسیار پیش می آید که قصد می کنند با دوستان شان یا تنهایی سفر کنند. متاسفانه هنوز نقاطی از جهان وجود دارد که زنان نمی […]