• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دمای_هوای_اتاوا

04مارس
بهار مهمان جنوب انتاریو خواهد بود

بهار مهمان جنوب انتاریو خواهد بود

پیش بینی های هوا شناسی نشان می دهد دو هفته اول ماه مارس، بخش هایی از جنوب انتاریو، علی رغم نوسانات دمایی به طور کلی شاهد هوای بهاری خواهد بود. پس ژاکت های بهاری خود را آماده کنید که دمای هوای انتاریو این هفته دو رقمی می شود. به گفته شبکه هواشناسی، قسمت هایی از […]