• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دلیل_وزوز_پشه_ها

02ژوئن
چرا پشه‌ها زیر گوشمان وزوز می‌کنند

چرا پشه‌ها زیر گوشمان وزوز می‌کنند

به گفته «مایکل ریله»، استاد حشره‌شناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، پشه‌های ماده دی‌اکسید کربن موجود در هوای بازدم ما را تشخیص می‌دهند. این عاملی است که پشه ماده را تحریک می‌کند تا به دنبال ما راه بیافتد و تا منبع غذایی خودش را تامین نکند دست از سر ما برندارد.