• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دفیبریلاتور

24نوامبر
تجهیز مدارس کبک به دفیبریلاتورهای خودکار

تجهیز مدارس کبک به دفیبریلاتورهای خودکار

 صدها دبیرستان دولتی در کبک می توانند دانش آموزان خود را برای احیای قلبی-ریوی (سی پی آر) آموزش دهند و به زودی بیش از صد مؤسسه آموزشی به یک دستگاه ضربان ساز خارجی خودکار (دفیبریلاتور) مجهز خواهند شد. به گفته کارول نادو، مدیر پروژه بنیاد (ACT) در کبک، از این پس تمام دانش آموزان مقطع […]