• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دستگاه_نمونه_برداری_آزمایش

24ژانویه
کیت آزمایش سریع کرونا مجوز گرفت

کیت آزمایش سریع کرونا مجوز گرفت

به کمک این کیت در عرض چند دقیقه جواب تست کرونا مشخص می‌شود