• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دستمالچی

05سپتامبر
اختراع يك ايراني براي تشخيص سريع كرونا

اختراع يك ايراني براي تشخيص سريع كرونا

آزاده دستمالچي موفق به ساخت ساعت هوشمندي شده كه مي‌تواند كرونا را به سرعت تشخيص دهد.   قابلیت جدیدي به ساعت هوشمند «VTLAB» ساخت شرکت دانش بنیان «Vital Tracer» اضافه شده است که می‌تواند كرونا را سريع تشخیص دهد. این قابلیت جدید مورد توجه سازمان دولتی « Mitacs» قرار گرفته است. این شرکت دانش بنیان […]