• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

دستبندهای_ردیاب_ناقلان_کرونا

09آوریل
ردیابی ناقلان کرونا با دستبندهای موقعیت یاب

ردیابی ناقلان کرونا با دستبندهای موقعیت یاب

دستبندهای موقعیت یاب تولید شده در کبک سیستم مدیریت بحران COVID-19 را توسعه داده است. این فناوری توجهات بین المللی را به سوی خود کشانده است. در کبک پلتفرم Protect-YU بر روی دستبند هایی پیاده شده که با کمک آن می توان موقعیت افراد مبتلا به ویروس را شناسایی کرد. این فناوری درست است که […]