• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

درمان_سه_سرطان_كشنده

03دسامبر
كشف واکسن برای درمان سه سرطان كشنده

كشف واکسن برای درمان سه سرطان كشنده

دانشمندان انگلیسی برای درمان همزمان سه سرطان ريه، روده و پانكراس موفق به كشف واكسنی شدند. دانشمندان انگلیسی با شناسایی ژن کِی آر‌ ای اس (KRAS) درمانی برای سه نوع سرطان يافتند. اين ژن می‌تواند منجر به جهش سلولی در ریه‌ها، روده و پانکراس شده و باعث ايجاد سرطان در این سه اندام شود. به […]