• برابر با : Monday - 21 June - 2021

درمان_تومورهای_مغزی

20ژانویه
کاهش رشد تومورهای مغز با کمک مسیر سلولی

کاهش رشد تومورهای مغز با کمک مسیر سلولی

محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا، یک مسیر سلولی جدید را شناسایی کرده‌اند که رشد و گسترش تومورهای مغزی را محدود می‌کند.