• برابر با : Monday - 27 September - 2021

درخواست_کبک_برای_تمدید_زمان_حضور_سربازان

11ژوئن
خانه های سالمندان به حضور سربازان نیاز دارند

خانه های سالمندان به حضور سربازان نیاز دارند

نخست وزیر جاستین ترودو به درخواست همتای کبکی خود، فرانسوا لوگو، که خواسته بود اتاوا حضور ارتش در خانه های سالمندان را تا ۱۵ سپتامبر تمدید کند، پاسخ داد. از اواسط آوریل، حدود ۱۱۰۰ سرباز در حدود ۲۰ خانه سالمندان (CHSLD) استان مستقر شده اند. قرار بود مأموریت آنها تا تاریخ ۱۲ ژوئن طول بکشد.اما […]