• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

درخواست_از_کانادا_برای_حمایت_مالی_WHo_پس_از_عقب_نشینی_آمریکا

27آوریل
درخواست از کانادا برای حمایت مالی از WHO

درخواست از کانادا برای حمایت مالی از WHO

جهان این روزها با بحران بهداشتی بی سابقه ای رو به رو است. در حالی که سازمان بهداشت جهانی مرتبا اطلاعات و به روزرسانی هایی را ارائه می دهد، اما همچنان مورد تردید و بررسی است. این سازمان در پی از دست دادن حمایت مالی خود از طرف ایالات متحده، نیاز به کشوری دارد كه […]