• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

درختکاری

05مارس
زمین، خانه ماست

زمین، خانه ماست

روز درخت‌کاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است. در ایران، روز ۱۵ اسفند نخستین روز هفته منابع طبیعی روز درختکاری است.