• برابر با : Monday - 14 June - 2021

دبیرستان_های_انتاریو

07جولای
دبیرستانی‌های انتاریو دیگر نیاز به انتخاب رشته ندارند

دبیرستانی‌های انتاریو دیگر نیاز به انتخاب رشته ندارند

سیستم آموزش و پرورش انتاریو باز هم دستخوش تغییر می‌شود و دانش آموزان دبیرستانی با چهره متفاوت‌تری از نظام آموزشی رو به رو خواهند شد. دولت استانی اعلام کرد دیگر نیازی نیست که دانش آموزان دبیرستانی مشخص کنند که می‌خواهند در رشته‌های کاربردی ادامه تحصیل بدهند یا در رشته‌های تئوری. اگر چه هنوز تاریخ دقیق […]