• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

دان_چری

14نوامبر
اظهارات جنجال بر انگیز یک مفسر ورزشی کانادا درباره مهاجران

اظهارات جنجال بر انگیز یک مفسر ورزشی کانادا درباره مهاجران

۱۱ نوامبر در روز یادبود، خبرهایی مبنی بر اظهارات دان چری، مفسر ورزشی کانادا در مورد این روز و مهاجران در یک مراسم هاکی روی یخ منتشر شد. او در اظهارات خود از مهاجرانی که گل مخصوص به روز بزرگداشت را به سینه خود نصب نمی کنند، انتقاد شدیدی کرده بود. انتقاد شدید او از […]