• برابر با : Thursday - 24 June - 2021

دانمارک_پایتخت_دوچرخه

03ژوئن
۳ ژوئن روز جهانی دوچرخه

۳ ژوئن روز جهانی دوچرخه

سوم ماه ژوئن روز جهانی «دوچرخه» نامگذاری شده است. دوچرخه شاید یکی از مهم‌ترین اختراعات بشر باشد.  وسیله‌ای که امکان حمل و نقل را برای میلیون‌ها نفر در سراسر کره زمین فراهم می‌کند بی آن‌که ضرری برای افراد و از همه مهم‌تر برای محیط زیست به همراه داشته باشد.