• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

دانشگاه_آلمان

02مارس
تحصیل رایگان در آلمان

تحصیل رایگان در آلمان

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، بنا بر تصمیم کشور آلمان در سال 2014، دانشجویان بین المللی در دانشگاه‌های دولتی آلمان می‌توانند به صورت رایگان تحصیل کنند.