• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

دانشجویان_انتاریو_خواستار_کاهش_شهریه_هستند

02ژوئن
دانشجویان انتاریو خواستار کاهش شهریه هستند

دانشجویان انتاریو خواستار کاهش شهریه هستند

فقط به این دلیل که کلاس های شما بصورت آنلاین انجام می شوند، به این معنی نیست که ارزان تر خواهند بود، با این حال برخی دانشجویان این موضوع را نمی پذیرند. با برگزاری کلاس ها به شکل مجازی در ترم پاییز، دانشجویان دانشگاه  های انتاریو درخواست شهریه کمتر دارند. آنها در چندین طومار آنلاین […]