• برابر با : Monday - 21 June - 2021

دانشجویان_انتاریو

02اکتبر
وقفه در بازپرداخت وام دانشجویی برای والدین جوان

وقفه در بازپرداخت وام دانشجویی برای والدین جوان

جاستین ترودو قرار است درباره اقدامات حزب خود در خصوص آسان تر شدن شرایط مالی در بخش تحصیلات عالی در دانشگاه میسی ساگا واقع در تورنتو سخنرانی کند. از اقداماتی که عنوان خواهد شد آن است که به والدین جدید اجازه می دهد باز پرداخت وام دانشجویی دریافتی را تا زمانی که کوچکترین فرزندشان به […]