• برابر با : Monday - 14 June - 2021

داروسازی_سینوفارم

08می
چراغ سبز سازمان جهانی بهداشت به واکسن چینی

چراغ سبز سازمان جهانی بهداشت به واکسن چینی

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «رویترز»، روز جمعه، سازمان جهانی بهداشت مجوز استفاده اضطراری از واکسن کرونا ساخت شرکت داروسازی سینوفارم را صادر کرد.