• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خواب_خوب

22فوریه
با این توصیه‌ها بهتر بخوابید

با این توصیه‌ها بهتر بخوابید

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «نارسیتی»، اگر شبهایتان را با نگاه کردن به سقف و با فکر اینکه چگونه راحت بخوابید سپری می‌کنید، تنها نیستید. در سال گذشته همه ما با استرس و چالش‌هایی روبرو بوده‌ایم که بر خوابمان نیز تاثیر گذاشته‌اند.