• برابر با : Monday - 14 June - 2021

خلوت_شخصی

06مارس
کرونا خلوت افراد را از بین برده است

کرونا خلوت افراد را از بین برده است

در حالی که اعمال اقدامات بهداشتی در جهت کنترل شیوع کرونا باعث شده که برخی از کانادایی‌ها احساس تنهایی یا انزوا کنند، اما این محدودیت‌ها اثر معکوس نیز داشته و به گفته کارشناسان خانواده‌ها و زوج‌هایی که در یک مکان زندگی و همزمان کار می‌کنند وقت کمتری برای خودشان دارند.