• برابر با : Saturday - 19 June - 2021

خطوط_ریلی_کانادا

23دسامبر
آیا کانادا قطارهای سریع السیر خواهد داشت؟

آیا کانادا قطارهای سریع السیر خواهد داشت؟

سیستم قطارهای پر سرعت در کانادا، دهه ها برای دولت های استانی و فدرال رویایی محقق نشده بوده است. به باور برخی کارشناسان، در کانادا از پتانسیل عظیم این امر غافل هستند. طبق گفته کارشناسان مهندسی شهرسازی، قطارهای سریع تر و مطمئن تر می توانند به کانادا در رسیدن به اهداف زیست محیطی بین المللی […]