• برابر با : Monday - 27 September - 2021

خرید_مسکن_در_کانادا

26ژانویه
گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرهای کانادا

گران‌ترین و ارزان‌ترین شهرهای کانادا

وبسایت Point2Homes گران‌ترین و ارزانترین شهرهای کانادا را بر مبنای قیمت مسکن معرفی کرده است. این فهرست شامل 16 شهر گران و 10 شهر ارزان کانادا است. تعداد شهرهای گران طی ده سال گذشته (از 2010 تا 2020) به طور قابل توجهی افزایش یافته است.