• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خرید_آنلاین

01آگوست
مطالعات نشان می دهد خرید های روزانه آنلاین در کبک رو به افزایش است

مطالعات نشان می دهد خرید های روزانه آنلاین در کبک رو به افزایش است

مطالعات اخیر نشان می دهد ساکنین کبک بیش از پیش برای دریافت خدمات غذایی به صورت آنلاین تمایل نشان می دهند. اگر چه بیشتر مردم در کبک ترجیح می دهند تا با حضور در فروشگاه ها خرید های روزانه خود را انجام دهند اما از طرف دیگر کبکی های بیشتری نیز تمایل به سفارش غذا […]