• برابر با : Monday - 14 June - 2021

خریدخانه

07فوریه
نکاتی برای خانه‌اولی‌ها در کانادا

نکاتی برای خانه‌اولی‌ها در کانادا

اگر می‌خواهید برای اولین بار خانه بخرید، باید به طور مداوم پول پس‌انداز کنید. ماهیانه 10 درصد از حقوق خود را برای پیش پرداخت خرید خانه پس‌انداز کنید.