• برابر با : Tuesday - 15 June - 2021

خریداران_خانه_در_کانادا

02نوامبر
تمایل تازه واردان به خرید خانه در کانادا

تمایل تازه واردان به خرید خانه در کانادا

بررسی نظر سنجی ها نشان می دهد تازه واردان پس از 3 سال اقامت در کانادا اقدام به خرید خانه می کنند و 75 درصد از آن ها با پول نقد یا پس انداز وارد کشور می شوند تا در خرید خانه به آن ها کمک کند.