• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خدمه_پرواز_تماما_زن_ایرکانادا

08مارس
روز جهانی زن و ابتکار جالب ایر کانادا!

روز جهانی زن و ابتکار جالب ایر کانادا!

 هیچ کس نمی تواند مشهورترین هواپیمایی کانادا را به عدم جدی گرفتن روز جهانی زن در سال جاری متهم کند. یک پرواز ایر کانادا با خدمه و گروه پروازی و كنترل ترافيك هوايي که همگی زن بودند انجام شد. این پرواز از تورنتو بلند شد و در ادمونتون به زمین نشست؛ با این اوصاف، پایتخت […]