مرور برچسب

خدمات_پیش_از_ورود

برنامه های جدید برای بهبود استقرار و یکپارچه سازی تازه واردها

بیش از 800 پروژه در سراسر کانادا از تازه واردها و جوامع محلی پشتیبانی خواهند کرد به عنوان بخشی از تعهد خود برای پشتیبانی از حل و فصل موفقیت آمیز تازه واردان، مهاجرت، پناهندگان و…
ادامه مطلب ...

انتخاب جامعه ی فرانکوفونی منیتوبا به عنوان ارائه دهنده ی خدمات پیش از ورود

این سازمان به تازه واردها پیش از ورودشان به کانادا خدمات استقرار (settlement services) ارائه خواهد کرد. خدمات استقرار پیش از ورود، یکی از عناصر کلیدی برنامه مهاجرت کانادا هستند.…
ادامه مطلب ...