• برابر با : Tuesday - 22 June - 2021

خدمات_مهاجرت_کبک

01سپتامبر
گسترش تاریخی خدمات مهاجرتی در کبک

گسترش تاریخی خدمات مهاجرتی در کبک

وزیر مهاجرت سیمون ژولین-بارت از گسترش تاریخی وزارت مهاجرت در کلیه مناطق کبک و افزایش ارائه خدمات خبر داد. این اقدامات جدید بیانگر سرمایه گذاری عمده ۸٫۳ میلیون دلاری وزارت مهاجرت است. کارمندان جدید MIDI در دفاتر خدمات کبک و مراکز اشتغال محلی مستقر خواهند شد. کار آنها مکمل کار کارمندان وزارت کار، اشتغال و […]