• برابر با : Thursday - 17 June - 2021

خدمات_مراقبت_بومیان

01اکتبر
لیبرال ها و بهبود خدمات مراقبت و سلامت بومیان

لیبرال ها و بهبود خدمات مراقبت و سلامت بومیان

جاستین ترودو قول می دهد اگر حزب او در انتخابات آینده به پیروزی برسد، خدمات مراقبت و سلامت بومیان را بهبود ببخشد. ترودو با حضور در گردهمایی روز چهارشنبه در دانشگاه لیک هد (Lakehead) در تاندر بی، به جمعیت حاضر گفت:”دولت به رهبری او قوانین جدیدی تصویب خواهد کرد که خدمات مراقبت و سلامت با […]