• برابر با : Monday - 21 June - 2021

خدمات_استخدامی

30جولای
انتخاب  جامعه ی فرانکوفونی منیتوبا به عنوان ارائه دهنده ی خدمات پیش از ورود

انتخاب جامعه ی فرانکوفونی منیتوبا به عنوان ارائه دهنده ی خدمات پیش از ورود

این سازمان به تازه واردها پیش از ورودشان به کانادا خدمات استقرار (settlement services) ارائه خواهد کرد. خدمات استقرار پیش از ورود، یکی از عناصر کلیدی برنامه مهاجرت کانادا هستند. این خدمات با ارائه ی اطلاعات و حمایت برای استقرار، به تازه واردها – که شامل پناهندگان هم می شود- کمک می کند تا پیش […]